Αγίου Νικολάου του Πλανά

Αγίου Νικολάου του Πλανά

Ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ ὁδοῦ Βουλιαγμέ­νης ἀ­νακοινώνεται ὅτι μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικο­λάου Ἱερέως τοῦ Πλανᾶ, Ἱδρυτοῦ καί Ἐφόρου τῆς ἀνωτέρω Ἐ­νορίας, τοῦ ὁποίου τά Ἱερά Λείψανα καί ἡ Τι­μία Κάρα φυλάσσονται στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό, θά τελεσθοῦν οἱ ἑξῆς Ἱερές Ἀκολουθίες κατά τό κατω­τέρω πρόγραμμα:

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου τ. ἔ.: 05:30 μ.μ.: Τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

Τρίτη 1 Μαρτίου τ. ἔ.: 06:30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασί­ας.

09:00 μ.μ.: Ἱερά Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ἕως τίς πρῶτες πρωινές ὧρες. Θά ψάλει ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

Τετάρτη 2 Μαρτίου τ. ἔ.:

07:00 π.μ.: Πανηγυρικός Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

05:00 μ.μ.: Περιφορά τῆς Τιμίας Κάρας καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁ­γίου Νι­κολάου τοῦ Πλανᾶ καί ἀκολούθως ὁ Μεθέορτος Ἑσπερινός (τῆς Κυ­ριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας).

Παρακαλοῦνται οἱ φιλακόλουθοι νά μετάσχουν τῶν ἀνωτέρω Πνευματικῶν Εὐκαιριῶν.

Εκ του Ιερού Ναού