Αγρυπνία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στο Χολαργό

Αγρυπνία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στο Χολαργό

Τήν Παρασκευή 23 Μαρτίου θά τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν μας Ἱερά Ἀγρυπνία ἀπό 21:00 ἕως 1:00 ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου,

ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.