ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Διοικητική και γεωχωρική τεκμηρίωση Εκκλησιαστικών Ακινήτων που τηρούνται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας της Ι.Α.Α.» {ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Διοικητική και γεωχωρική τεκμηρίωση Εκκλησιαστικών Ακινήτων που τηρούνται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας της Ι.Α.Α.» {ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ}

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ανακοινώνει την ανάρτηση δημόσιας διαβούλευσης του τεύχους διακήρυξης για το έργο: «Διοικητική και γεωχωρική τεκμηρίωση Εκκλησιαστικών Ακινήτων που τηρούνται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας της Ι.Α.Α.» στο ΕΣΗΔΗΣ, στον σύνδεσμο :

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s1 με Μοναδικό Κωδικό 20DIAB000013893 .

Σχόλια υποβάλλονται μόνο μέσω του παραπάνω συνδέσμου.