Αναστολή λειτουργίας επιμορφωτικών - εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Αναστολή λειτουργίας επιμορφωτικών - εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Κατόπιν εισηγήσεως της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας η Kυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών και ιδρυμάτων της χώρας για προληπτικούς λόγους. 

Στο πλαίσιο αυτό, τo Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αρμόδιος φορέας για την παροχή της δια βίου μάθησης στον χώρο της Εκκλησίας,  αναστέλλει τις εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές δραστηριότητές του από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 έως την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020.