Διακήρυξη Εκμίσθωσης Ακινήτου οδ. Βαλαωρίτου με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Ακινήτου οδ. Βαλαωρίτου με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ι.Α.Α. επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, κατά το σύστημα των κλειστών προσφορών...

Διακήρυξη_Βαλαωρίτου

Περίληψη_Διαγωνισμού_Βαλαωρίτου