Διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με ΚΩΔ 2018ΣΕ24700000

Διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με ΚΩΔ 2018ΣΕ24700000

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών θα διενεργήσει  ηλεκτρονική κλήρωση στην εφαρμογή του  Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)  την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15.00, για συγκεκριμένα μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αναπληρωματικά μέλη με τα κατάλληλα προσόντα  για τον διαγωνισμό: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ  ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Συνημμένη η Απόφαση σύστασης της Επιτροπής Κληρώσεων της ΙΑΑ.