Διεξαγωγή νέας Κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργουMIS 5010814

Διεξαγωγή νέας Κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργουMIS 5010814

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, θα διενεργήσει νέα ηλεκτρονική κλήρωση στην εφαρμογή του  Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)  τη Δευτέρα 23-09-2019 και ώρα 10:00 π.μ, για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τα κατάλληλα προσόντα για τον διαγωνισμό: «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη Καθολικού Μετοχίου Αγίας Φιλοθέης στο Μαρούσι» προϋπολογισμό 340.920,80 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-20» με κωδικό ΟΠΣ 5010814.   Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του κυρίου του ανωτέρου αναφερόμενου έργου, ήτοι της Ιεράς Μητρόπολης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού.

 

Συνημμένη η σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.