Δημοσίευση Καταλόγου Ονομάτων Υπαλλήλων Μελών ΜΗΜΕΔ

Δημοσίευση Καταλόγου Ονομάτων Υπαλλήλων Μελών ΜΗΜΕΔ

​Βάσει του άρθρου 3: Οροι, διαδικασία και προϋποθέσεις εγγραφής μελών στο Μητρώο της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ αρ. φύλλου 4841/) ο κατάλογος 

  • Δικαιάκος Νικόλαος του Χαριλάου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ