Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης για το έργο «Εργασίες Στερέωσης και Αποκατάστασης Καθολικού (Μετοχίου Αγίας Φιλοθέης στο Μαρούσι)»

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης για το έργο «Εργασίες Στερέωσης και Αποκατάστασης Καθολικού (Μετοχίου Αγίας Φιλοθέης στο Μαρούσι)»

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Στερέωσης και Αποκατάστασης Καθολικού (Μετοχίου Αγίας Φιλοθέης στο Μαρούσι)» του Π.Ε.Π. Αττικής 2014-2020, με α/α ΟΠΣ 2271, κωδικό έργου 5010814 και προϋπολογισμό 217.741,93 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.