Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και Διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με MIS 5010861

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και Διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με MIS 5010861

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών έχει προβεί στην διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (με συστημικό αριθμό 84496) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, και ανάδειξη Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Οδού Ψαρών στο Μεταξουργείο» με προϋπολογισμό 1.056.750,40 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-20» με κωδικό ΟΠΣ 5010861.

Η ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή κληρώσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τη Πέμπτη 10-10-2019 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω του ΜΗΜΕΔ (της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr/).