Δράσεις για την Ενδοοικογενειακή βία κατά το Τρίμηνο του ΚΕΣΟ

Δράσεις για την Ενδοοικογενειακή βία κατά το Τρίμηνο του ΚΕΣΟ

Με θετικό πρόσημο στον τομέα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, έκλεισε η προσφορά του ΚΕΣΟ κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2021 προς τις γυναίκες-θύματα παρά το αυστηρό  Lock Down, τις αναστολές  του προσωπικού  και την περιορισμένη λειτουργία του Ιδρύματος. Το συγκεκριμένο διάστημα, αντιμετωπίστηκαν τρία περιστατικά. Ένα εξ αυτών προσήλθε στο ΚΕΣΟ από τον Πρωτοσύγκελο της ΙΑΑ π. Βαρνάβα Θεοχάρη και αντιμετωπίστηκε από κοινού με την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής –Δημογραφικής  Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, δεδομένου ότι η γυναίκα-θύμα, είναι κρατικός λειτουργός και έπρεπε άμεσα να έφευγε από το σπίτι της και να κατέθετε ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της ίδιας και του παιδιού της έναντι του συζύγου-θύτη. Για την άριστη αντιμετώπιση του περιστατικού από το ΚΕΣΟ,  ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής διαβίβασε τα συγχαρητήρια του στη Διεύθυνση και την Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΕΣΟ. Τα αλλά δυο περιστατικά αντιμετωπίστηκαν από το ΚΕΣΟ ως προς το σκέλος  Κοινωνική Στήριξη και Νομικών Συμβουλών.