Εγκαίνια ανακαινισθείσης αιθούσης του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου

Εγκαίνια ανακαινισθείσης αιθούσης του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί Ὑπεύθυνος τῶν Τομέων Νεότητος καί Αἱμοδοσίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Γλυκερίας Γαλατσίου, Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, παρακαλεῖ Ὑμᾶς ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τήν Τέλεσιν Ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν διατελεσάντων κεκοιμημένων Προέδρων, Μελῶν, Δωρητῶν καί Ἐθελοντριῶν   τοῦ   ἡμετέρου Φιλοπτώχου Ταμείου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ  Ἁγίας Γλυκερίας, τήν Κυριακήν 3ην  Φεβρουαρίου 2019 καί ὥραν 10ην πρωινήν καί ακολούθως εἰς τά Ἐγκαίνια τῆς ἀνακαινισθείσης Αἰθούσης τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, εἰς τήν ὁδόν Λυσίου 8, Γαλάτσι καί καθ’ ὥραν 11ην πρωινήν.