Εσταυρωμένος Κολοκυνθούς

Εσταυρωμένος Κολοκυνθούς

Λ. Λένορμαν 228,
104 43 Αθήνα
Τηλ.: 210.5130.275

Εφημέριοι

Κούβαρης Νικόλαος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)