Εσταυρωμένος Ταύρου

 Εσταυρωμένος Ταύρου

Πλ. Εσταυρωμένου,
177 78 Ταύρος
Τηλ.: 210.3462.301

Εφημέριοι

Τασσόπουλος Γαβριήλ (ΠΕ)

Γκουλιαμτζής Παναγιώτης (ΔΕ)

Δρόσος Βασιλ.* (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)