Ι. Ν. Αγ. Γλυκερίας Γαλατσίου - Πανήγυρις Παρεκκλησίου Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου

Ι. Ν. Αγ. Γλυκερίας Γαλατσίου - Πανήγυρις Παρεκκλησίου Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου