Ιερά Αγρυπνία, εις ανάμνησιν της φονικής Θεομηνίας του έτους 1961

Ιερά Αγρυπνία, εις ανάμνησιν της φονικής Θεομηνίας του έτους 1961

Tην Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ὥρα 20:00 μ.μ. Θα τελεσεστεί Ἱερὰ Ἀγρυπνία στό ὑπόγειο Παρεκκλήσιο τοῦ Αγίου Φανουρίου Ιλίου, εἰς ἀνάμνησιντῆς φονικῆς Θεομηνίας τοῦ ἔτους 1961 καί μνημόσυνο ὑπέρ τῶν θυμάτων αὑτῆς.