Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμῃ του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου

Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμῃ του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου

Τήν Δευτέρα 22 Ὀκτωβρίου ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου θά τελεσθῇ ἀπό 20:00 ἕως 1:00 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν μας Ἱερά Ἀγρυπνία μέ τήν κατ᾿ αὐτόν Θεία Λειτουργία.