Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμῃ του εν Αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως στον Ι.Ν. Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού

Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμῃ του εν Αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως στον Ι.Ν. Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού

Την Παρασκευή 24 Ἱανουαρίου θά τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν μας ἀπό 20:00 ἕως 1:00 Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θά ἐκτίθεται εἰς προσκήνυσιν τεμάχιον τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ ἁγ. Γρηγορίου.