Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του οσίου και πατρός ημών Συμεών του νέου Θεολόγου

Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του οσίου και πατρός ημών Συμεών του νέου Θεολόγου

Τήν Παρασκευή 11 Ὀκτωβρίου θά τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν μας ἀπό 20:00 ἕως 1:00 Ἱερά Ἀγρυπνία καί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου καί πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ νέου Θεολόγου

ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Κατά την διάρκεια τῆς ἀγρυπνίας θα ἐκτίθεται εἰς προσκήνυσιν ἱ. Λείψανον τοῦ Ἁγίου.