Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου

Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 20.00 - 01.00 ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(θα ψάλλει χορός ιεροψαλτών κατά την μοναστηριακήν τάξιν)

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 48 (πλησίον σταθμού ηλεκτρικού σταση ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) τηλ. 210 8310 629