«Ιεραποστολή, αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει»

«Ιεραποστολή, αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει»