Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας

Η Κινητή Μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών απαρτίζεται από ομάδα εθελοντών ιατρών, η οποία πραγματοποιεί επισκέψεις στους Ιερούς Ναούς της Αρχιεπισκοπής, για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα.