Κοίμησις Θεοτόκου Χρυσοκαστριωτίσσης

Κοίμησις Θεοτόκου Χρυσοκαστριωτίσσης

Θρασυβούλου 9,
105 56 Αθήνα
Τηλ.: 210.3250.322

Εφημέριοι

Σκορδαράς Πρόδρομος (ΠΕ)

Μπουργιώτης Σπυρίδων  (ΠΕ)

Μάνδαλος Νεόφ.* (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)