Κοίμησις Θεοτόκου Κυνοσάργους

Κοίμησις Θεοτόκου Κυνοσάργους

Σωστράτου 19,
117 43 Αθήνα
Τηλ.: 210.9236.428

Εφημέριοι

Διαμαντόπουλος Φώτιος (ΠΕ)

Μάρκου Άγγελος (ΠΕ)

Ροδόπουλος Κάλλιστος (ΠΕ)

Σανιδάς Λεωνίδας* (ΠΕ)

Χριστόπουλος Γαβριήλ* (ΤΕ)

Λαδάς Νικόλαος* (ΠΕ)

Ζακάκης Ιγνάτιος* (ΠΕ)

 

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)