Κοίμησις Θεοτόκου Συν. Ελ.Βενιζέλου

 Κοίμησις Θεοτόκου Συν. Ελ.Βενιζέλου

Μπουαίων 24,
115 24 Αθήνα
Τηλ.: 210.6918.033
FAX: 210.6984.267

Εφημέριοι

Κρασσάς Δημήτριος (ΠΕ)

Πάντος Χρήστος (ΔΕ)

Αυγέρης Γεώργιος* (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)