Μαθητεία στὸν ὅσιο Νικήτα τὸν Στηθᾶτο

Μαθητεία στὸν ὅσιο Νικήτα τὸν Στηθᾶτο

Στὴν ἐνορία ἁγίας Παρασκευῆς ὁμωνύμου Δήμου θὰ λάβει χώρα σειρὰ ὁμιλιῶν μὲ θέμα:  «Μαθητεία στὸν ὅσιο Νικήτα τὸν Στηθᾶτο». Οἱ ὁμιλίες, ποὺ θὰ ἐκκινήσουν στὶς 2 Νοεμβρίου ἐ. ἔ, θὰ ἐκφωνοῦνται ἀπὸ τὸν πρεσβύτερο Γεώργιο Διαμαντόπουλο, ἐφημέριο τῆς ὡς ἄνω ἐνορίας, θεολόγο, φιλόλογο, μάστερ θεολογίας, Dr. phil. (Μόναχο), κάθε Παρασκευὴ στὶς 20. 00στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο τῆς ὡς ἄνω ἐνορίας, ὁδὸς Ἀποστόλου Παύλου 10. Στὸ ἐπίκεντρο τῶν ὁμιλιῶν θὰ τεθοῦν τὰ ἔργα τοῦ Στηθάτου Περὶ ψυχῆςΠερὶ παραδείσουκαὶ Περὶ ἱεραρχίας. Τὰ ἔργα αὐτά ἀποτελοῦν τὴν πεμπτουσία τῆς μυστικῆς θεολογίας του «ὁσιωτάτου», κατὰ τὸν ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην (βλ. ἔργα του: ΦιλοκαλίαΝέα Κλῖμαξ), Νικήτα Στηθάτου. Ὁ πρεσβύτερος Γεώργιος Διαμαντόπουλος ἔχει μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερωνύμου Β΄ ἐκπονήσει διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου μὲ θέμα "Ἡ ἑρμηνευτικὴ τοῦ Νικήτα Στηθάτου".