Με αστέρια και καλές βαθμολογίες αξιολογήθηκε το ΚΕΣΟ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Με αστέρια και καλές βαθμολογίες αξιολογήθηκε το ΚΕΣΟ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Από δύο αξιολογήσεις «πέρασε» το ΚΕΣΟ,  που αναδεικνύουν τον υψηλό βαθμό Οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου μας καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «HIGGS» υλοποίησε κατά τον Νοέμβριο του 2018, πρόγραμμα αξιολόγησης των ελληνικών ΜΚΟ, μεταξύ των εξεταζομένων φορέων και  Οργανώσεων  συμπεριλαμβανόταν και το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας(ΚΕΣΟ) Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν αρχές  Μαΐου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & το «HIGGS». Σε μεταγενέστερο χρόνο (Απρ’19) το Ίδρυμα Μποδοσάκη  έθεσε σε διαδικασία αξιολόγησης όσες ΜΚΟ του απευθύνονται με προτάσεις χρηματοδότησης, προκειμένου να διασφαλίσει, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των πόρων, που θα προσφέρει, καθώς και την διαφάνεια αξιοποίησής τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και των δύο αξιολογήσεων η διοικητικήμας οργάνωσηκαι η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας μας βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο: έχουμε σαφήνεια οράματος κι αποστολής, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, ενεργούμε βάσει ενός από κοινού διαμορφωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, ενώ η ηγετική ομάδα λειτουργεί αποφασιστικά και με δυναμισμό. Παράλληλα, η πιστότητα του οικονομικού σχεδιασμούκαι ελέγχου, διασφαλίζει τη διαφάνεια των πράξεων, που ενεργούνται για τη βιωσιμότητα του Κέντρου και των ωφελουμένων του. Αναφορικά με το εύρος και την ποιότητα υπηρεσιών και παροχών προς τις ωφελούμενες οικογένειες του Κέντρου μας, ως αξιόλογες και επαρκείς θεωρούνται όσες αφορούν στην κοινωνική πρόνοια(παροχή ειδών α’ ανάγκης και υπηρεσίες υγείας), καθώς και την ένταξη  (κοινωνική κι αγορά εργασίας). Οι δράσεις εκπαίδευσης σε επαγγελματικές δεξιότητες και επαγγελματικού προσανατολισμού ενισχύουν την καινοτομία μας και μας διακρίνουν. Στόχο μας για τη συνέχεια αποτελεί η ακόμα καλύτερη απόδοση των εργασιών μας, η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων μας (ανθρώπινων & υλικών) και ο εμπλουτισμός των παροχών μας. Σχεδιάζουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο μέσα από την εκπαίδευση των εργαζομένων μας, την προσέλκυση νέων εθελοντών και τη βελτίωση της εξωστρέφειας του Κέντρου. Οι κινήσεις αυτές προβλέπουμε ότι θα διευρύνουν τη βάση συνεργασιών κι άντληση πόρων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση  https://www.greekngosnavigator.org/kentro-stirixis-oikogeneias-tis-ieras-arhiepiskopis-athinonόπου σε ένα micrositeπροβάλλεται το Κέντρο μας και οι υπηρεσίες του. Ολοκληρώνοντας  θα θέλαμε αφ΄ ενός  να υπενθυμίσουμε  ότι  τα οικονομικά στοιχεία του ΚΕΣΟ κατατίθεται κάθε έτος στο Εκλεκτικό Συνέδριο  και στην Διαύγεια και αφ΄ ετέρου   ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη, που δείχνουν  οι χορηγοί  στο έργο μας. Πολλά από όσα έχουμε επιτύχει δεν θα ήταν εφικτά,  χωρίς τη δική τους συμβολή.