Μεταμόρφωσις Σωτήρος Καλλιθέας

 Μεταμόρφωσις Σωτήρος Καλλιθέας

Μεταμορφώσεως & Υψηλάντου,
176 73 Καλλιθέα
Τηλ.: 210.9562.051

Εφημέριοι

Χριστοδούλου Βασίλειος (ΠΕ)

Σκάρκος Σισώης (ΠΕ)

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (ΠΕ)

Νάκος Ειρηναίος * (ΠΕ)

Μαραγκουδάκης Δημήτριος* (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)