Νέα Διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με ΚΩΔ 2018ΣΕ24700000

Νέα Διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με ΚΩΔ 2018ΣΕ24700000

Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 1/14-9-2018, αριθμ. πρωτ. 6734/2018 Απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών θα διενεργήσει νέα ηλεκτρονική κλήρωση στην εφαρμογή του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)  την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ., για συγκεκριμένα μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αναπληρωματικά μέλη με τα κατάλληλα προσόντα  για τον διαγωνισμό: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ  ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».