Νέες δεξιότητες στο ΚΔΒΜ του ΚΕΣΟ

Νέες δεξιότητες στο ΚΔΒΜ του ΚΕΣΟ

Το  ΚΕΣΟ στο πλαίσιο ανάπτυξης και  εμπλουτισμού των ειδικοτήτων στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων ΚΕΣΟ   ΚΔΒΜ-1» μετά την αναγνώριση τους από το Υπ. Παιδείας και σε συνεργασία  με την «Ευρωπρόοδο ΚΔΒΜ-2» εγκαινιάζει νέα μαθήματα:

Πληροφορικής και γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών(Η/Υ), μέσω πλατφόρμας e-learning. Παράλληλα μέσω του ίδιου διαύλου εκπαίδευσης, προσφέρει πιστοποίηση των συγκεκριμένων γνώσεων, από την UNICERT Πιστοποιημένο φορέα στον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Είναι γνωστό ότι η πιστοποίηση γνώσεων των Η/Υ αποτελεί ισχυρό εφόδιο για το βιογραφικό κάθε εργαζόμενου, που αναζητά εργασία στον ιδιωτικό ή στον Δημόσιο Τομέα. Η δε πιστοποίηση των γνώσεων αυτών  μέσω της απόκτησης Βεβαίωσης γνωστής ως ECDL,  αναγνωρίζεται   από τον ΑΣΕΠ, τον ΟΑΕΔ, το Ελληνικό Δημόσιο γενικότερα, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, αναγνωρίζεται από τον ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευση).

Όσες & όσοι επιθυμούν  να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους με την εξ αποστάσεως μέθοδο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η όλη διαδικασία πραγματοποιείται σε ένα εύκολο στη χρήση, αλλά απολύτως ασφαλές περιβάλλον, που εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την διαφάνεια της εξέτασης.  

Επειδή το ΚΕΣΟ στηρίζει την Οικογένεια δεν θα μπορούσε να μη μεριμνήσει για την εκμάθηση της πληροφορικής των μικρών μας φίλων, που τον τελευταίο χρόνο, με την τηλεκπαίδευση λόγω του Covid-19 αποδείχθηκε καθοριστικό για τους μικρούς πρωταγωνιστές της κοινωνίας μας, αλλά  και την οικογένεια ολόκληρη. Έτσι  σε συνεργασία με την  UNICERT υιοθέτησε το Πρόγραμμα UNIVERSAL KIDS, που είναι σχεδιασμένο για παιδιά 6-12 ετών.

Εισάγει τα παιδιά στις βασικές αρχές της πληροφορικής και αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και για μία ήπια εισαγωγή στην διαδικασία των εξετάσεων & πιστοποιήσεων, που θα συνοδεύει τα παιδιά για όλο τον μαθητικό τους βίο. Στην εκκίνηση του προγράμματος τα παιδιά της ηλικίας των 6-7 ετών, θα χρειαστούν την βοήθεια του γονέα ή κάποιου ενήλικα κηδεμόνα. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες  μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω emai: keso@otenet.gr  ή στο τηλέφωνο 2103811274