Ο Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος οδού Αχαρνών

Ο Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος οδού Αχαρνών

Την Κυριακή των Αγ. Πατέρων της Α' εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου,  προσκληθείς από τον εκλεκτό προϊστάμενο του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος, οδού Αχαρνών, Αρχιμ. Νικόλαο Κατσαφαρόπουλο, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, χοροστάτησε στον Ορθρο και προεξήρχε της Θ. Λειτουργίας, πλαισιωμένος από τους ιερείς του Ναού. Στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Κορωνείας είπε :
Οι Άγιοι Πατέρες,που τιμάμε σήμερα συγκρότησαν την Α' Οικουμενική Σύνοδο και
διετύπωςαν τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Στην συνέχεια η Β' Οικουμενική Σύνοδος ολοκλήρωσε το Σύμβολο της Πίστεως προσθέτοντας άλλα 7 άρθρα. Από αυτό το ολοκληρωμένο Σύμβολο της Πίστεως θα ήθελα σήμερα,είπε ο Σεβασμιώτατος, να υπογραμμίσουμε επιγραμματικά μία φράση. Πιστεύω : " Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ".
Η Εκκλησία :
α. Είναι Μία. " Εις Κύριος, μία πίστις, έν βάπτισμα" ( Εφεσίους δ' 5 ).
β. Είναι Αγία. Πώς είναι Αγία, όταν μέλη της Εκκλησίας αμαρτάνουν ; Η αγιότητα της Εκκλησίας δεν είναι το άθροισμα της αγιότητας των μελών της. Αλλά πηγάζει από την Αγία Κεφαλή της, τον Χριστό. Αυτή η αγιότητα του Χριστού αγιάζει και  τα ασθενή μέλη της Εκκλησίας,όταν μετανοούν. " Ιατρείον εστίν ενταύθα συγχώρησιν αμαρτημάτων παρέχον " ( Ι. Χρυσόστομος ).
γ. Είναι Καθολική. Όχι με γεωγραφική απλώς σημασία, αλλά με ποιοτική. " Καθόλου "
σημαίνει το " πλήρες ". Και η Εκκλησία είναι καθολική γιατί έχει το πλήρωμα της αληθείας και της Χάριτος. Και κάθε τοπική Εκκλησία υπό τον Επίσκοπό της, δεν είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας, αλλά η πλήρης Εκκλησία.
δ. Είναι Αποστολική. Γιατί οι Απόστολοι εγκαθίδρυσαν τους πρώτους Επισκόπους. Εκείνοι εχειροτόνησαν τους επόμενους. Έτσι δημιουργήθηκε μια αρραγής αλυσίδα : Η Αποστολική διαδοχή. Και έτσι μεταδίδεται από γενεά σε γενεά η Αποστολική διδασκαλία
αλώβητη, καθαρή και πλήρης.
Αυτήν την αλήθεια της πίστεως, που διετύπωσαν εν Αγίω Πνεύματι οι Πατέρες της Εκκλησίας και εβίωσαν, καλούμεθα να την διατηρούμε, όχι απλώς ως ορθοδοξία διδασκαλίας, αλλά και ως ορθοπραξία εμπειρίας. Και να την μεταδώσουμε στους επιγινομένους ως " κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον τετηρημένην εν ουρανοίς " ( Α' Πέτρ. α, 4 ).