Ομιλία ενημέρωσης για την πρόληψη του Σακχαρώδους Διαβήτη

Ομιλία ενημέρωσης για την πρόληψη του Σακχαρώδους Διαβήτη