Ὀνομαστήρια Ἀρχιεπισκόπου

Ὀνομαστήρια Ἀρχιεπισκόπου

Φέρεται εἰς γνῶσιν ὑμῶν ὅτι τήν 15ην Ἰουνίου 2019, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἱερωνύμου τοῦ Πενταγλώσσου, ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος Β΄. 

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῇ, τό Σάββατον 15ην Ἰουνίου καί ὥραν 7.00 π.μ. θά τελεσθῇ εἰς τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Μεταμορφώσεωςτοῦ Σωτῆρος (Ἁγίου Πορφυρίου) Μηλεσίου Ἀττικῆς ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὁ Μακαριώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν θά δεχθῇ τάς εὐχάς τῶν τυχόν συμπροσευχομένων Ἁγίων Ἀρχιερέων, τῶν λοιπῶν Κληρικῶν, Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καί τῶν πιστῶν.  

Ὡς πρός τήν πρόσβασιν εἰς τό ὡς ἄνω Ἱερόν Ἡσυχαστήριον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὑπενθυμίζομεν ὅτι, ἡ ἔξοδος ἀπό τήν Ἐθνικήν ὁδόν Ἀθηνῶν - Λαμίας εἶναι εἰς τό 43ον χλμ., μέ κατεύθυνσιν πρός Σκάλαν Ὠρωποῦ - Μαλακάσαν (ἔξοδος A5). Μετά τήν ἔξοδον ἡ ἀπόστασις ἕως τό ἹερόνἩσυχαστήριον (κατεύθυνσις Σκάλα Ὠρωποῦ) εἶναι μόλις 4 χλμ καί ὑπάρχει σχετική σήμανσις.