Πανήγυρις ανακομιδής ι. λειψάνων Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου

Πανήγυρις ανακομιδής ι. λειψάνων Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου