Πανήγυρις επι τη εορτή του Τιμίου Σταυρού

Πανήγυρις επι τη εορτή του Τιμίου Σταυρού