Πανήγυρις του Αρχιεπισκοπικού Παρεκκλησίου του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου

Πανήγυρις του Αρχιεπισκοπικού Παρεκκλησίου του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου

Ἐπί  τῇ  Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει  τό ὁμώνυμο ἱστορικό Ἀρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο πού εὑρίσκεται ἐντός τοῦ χώρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Ἁγίας Φιλοθέης 19), θά πραγματοποιηθοῦν, τήν 29ην  καί 30ήν Νοεμβρίου, λατρευτικές ἐκδηλώσεις  συμφώνως πρός τό κάτωθι Πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

5:30  μ.μ. Mέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ΄ ἀρτοκλασίας

 ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

7:00  π.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου

8.00  π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

5:30  μ.μ. Ἑσπερινός ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς καί ἐν συνεχείᾳ θά ψαλεῖ  ὁ Παρακλητικός Κανόνας τοῦ Ἁγίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ