Πανύγηρις Αγίου Ιωάννου Κυνηγού οδού Βουλιαγμένης

Πανύγηρις Αγίου Ιωάννου Κυνηγού οδού Βουλιαγμένης

Ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ ὁδοῦ Βουλιαγ­μέ­νης ἀ­νακοινώνεται ὅτι μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀπο­τομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Προφήτου Προ­δρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τήν 29η Αύγούστου, κατά τήν ὁ­ποία πανηγυρίζει ἡ Ἐνορία μας, θά τελεσθοῦν οἱ ἑξῆς Ἱερές Ἀ­κολουθίες, κατά τό κάτωθι πρόγραμμα:

1. Δευτέρα 28 Αὐγούστου τ. ἔ.:

19:00΄ μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός.

22:00΄ μ.μ.: Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἀποτομῇ τῆς Τιμίας Κε­φαλῆς τοῦ Ἁγίου, ἕως τίς πρῶτες πρωινές ὧρες τῆς ἑπο­μένης.

2. Τρίτη 29 Αὐγούστου τ. ἔ.:

07:00΄ π.μ.: Πανηγυρικός Ὄρθρος χοροστατοῦντος Ἀρχι­ερέως.

08:30΄ π.μ.: Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

12:00΄ π.μ.: Ἱερά Παράκληση στόν Ἅγιον.

18:30' μ.μ.: Μεθέορτος Ἑσπερινός.

19:30΄ μ.μ.: Πάνδημος Περιφορά τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἀγίου. Θά ἀκολουθήσει Ἱερά Παράκλησις στόν Ἅγιον, κατά τήν ὁποίαν θά ὁμιλήσει ὁ αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ματθαίος Χάλαρης, προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου ὁμωνύμου Δήμου.

Παρακαλοῦνται οἱ φιλακόλουθοι νά μετάσχουν τῶν ἀνω­τέρω Πνευματικῶν Εὐκαιριῶν.