Πιστοποιητικό Τελεσθέντος Γάμου

Προκειμένου να υποβάλλετε ηλεκτρονικό αίτημα Πιστοποιητικού Τελεσθέντος Γάμου, παρακαλώ ακολουθείσθε τα επόμενα βήματα:

α) Επιλέξτε παρακάτω «Αποδέχομαι τα παραπάνω και επιθυμώ να υποβάλλω Αίτηση», και στην συνέχεια «Νέα Αίτηση».

β) Στην οθόνη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που θα εμφανιστεί, εισάγετε τους κωδικούς σας του taxisnet.

γ) Στην επόμενη οθόνη συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται και επιλέξτε «Υποβολή».