Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Πωλήσεως Εκκλησιαστικού Ακινήτου επί της οδ. Οινόης αρ. 25 στην Γλυφάδα

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Πωλήσεως Εκκλησιαστικού Ακινήτου επί της οδ. Οινόης αρ. 25 στην Γλυφάδα