ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ