Προφήτης Δανιήλ Βοτανικού

Προφήτης Δανιήλ Βοτανικού

Λ. Αθηνών 17,
104 47 Αθήνα
Τηλ.: 210.3462.570

Εφημέριοι

Παπασπύρος Σπυρίδων (ΠΕ)

Πρασινάκης Χρυσόστομος* (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)