Προφήτης Ηλίας Δήμου Αγ. Παρασκευής

 Προφήτης Ηλίας Δήμου Αγ. Παρασκευής

Προφήτου Ηλιού 17,
153 41 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210.6399.692
FAX: 210.6013.715

Εφημέριοι

Ζημπούνης Αθανάσιος (ΠΕ)

Γούλας Σταύρος (ΠΕ)

Ρήγας Αθανάσιος (ΤΕ)

Σιάτος Νικόλαος (ΠΕ)

 

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

profitisilias.gr