Προφήτης Ηλίας Χαλανδρίου

Προφήτης Ηλίας Χαλανδρίου

Προφ. Ηλία 19,
152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210.6851.888

Εφημέριοι

Γιαρμενίτης Ειρηναίος (ΠΕ)

Στεφανουδάκης Χερουβείμ* (ΠΕ)

Τσιάτης Βασίλειος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)