Προφήτης Ηλίας Παγκρατίου

Προφήτης Ηλίας Παγκρατίου

Αρύββου 1,
116 33 Αθήνα
Τηλ.: 210.75.13.360

Εφημέριοι

Τσιμικλής Σεραφείμ (ΠΕ)

Σκαρτούλης Κων. (ΠΕ)

Κωτσόπουλος Αρσένιος (ΠΕ)

Χασιώτης Aνάργυρος (ΠΕ)

Μαρτιόπουλος Γεώργιος * (ΠΕ) (εξυπηρ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΗΜΟΤ. ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ)

 

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)