Προφήτης Ηλίας Ριζουπόλεως

 Προφήτης Ηλίας Ριζουπόλεως

Διοπόλεως 2,
111 42 Αθήνα
Τηλ.: 210.2516.483
FAX: 210.2529.118

Εφημέριοι

Λαζαρόπουλος Νικόλαος (ΠΕ)

Σκουλίκας Ανδρέας (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)