Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ι.Ν.Αγίου Βασιλείου Όδου Μετσόβου

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ι.Ν.Αγίου Βασιλείου Όδου Μετσόβου

Δείτε το πρόγραμμα της Πανηγύρεως του Ι.Ν.Αγίου Βασιλείου Όδου Μετσόβου.