Στέγη Γερόντων Αγίου Γεωργίου Κυψέλης

Στέγη Γερόντων Αγίου Γεωργίου Κυψέλης

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν σεβαστῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ πάντων τῶν ἐνδιαφερομένων ὅτι ἡ Στέγη Γερόντων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης φιλοξενεῖ πλέον ἐκτὸς τῶν γυναικῶν ὑπερηλίκων καὶ κυρίους μεγάλης ἡλικίας.

Άγιος Γεώργιος Κυψέλης