Συντήρηση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Θησείου [ΑΝΕΝΕΡΓΗ]

Συντήρηση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Θησείου [ΑΝΕΝΕΡΓΗ]

Ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 69464.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (πατήστε εδώ )

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (πατήστε εδώ)