Τελετή Αγιασμού του Κ.Ε.Σ.Ο.

Τελετή Αγιασμού του Κ.Ε.Σ.Ο.