Θεοτόκος Νέας Φιλοθέης

Θεοτόκος Νέας Φιλοθέης

Χατζοπούλου & Γεωργίου Μπάκου,
115 24 Αθήνα
Τηλ./FAX: 210.6914.498

Εφημέριοι

Τσολίδης Νεκτάριος (ΠΕ)

Πολίτης Αρτέμιος (ΤΕ)

Αργυριάδης Βασιλ./Διακ.(ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)